Přihláška

Závazné přihlášky se zasílají na e-mailovou adresu: strihavse.cz nebo poštovní adresu:

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
Institut krizového managementu
Ekonomická 957
148 00 Praha 4

nejpozději 3 týdny před zahájením kurzu. Všechny přijaté přihlášky jsou předány na SSHR a po odsouhlasení seznamu posluchačů pracovníky SSHR budou posluchači informováni IKM VŠE písemnou formou o zařazení/nezařazení do kurzu.

Přihláška ve formátu MS Word nebo ve formátu PDF.

Další kontakty: 

Telefon: 224 094 219
E – mail: strihavse.cz
URL: https://ikm.vse.cz