Správa státních hmotných rezerv

Správa státních hmotných rezerv (SSHR), (dále jen SSHR), jako ústřední orgán státní správy, organizuje v rámci své působnosti průběžné vzdělávání státních zaměstnanců ve správních úřadech, vedoucích úředníků a úředníků územních samosprávných celků, podílejících se na přípravě a realizaci systému hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen HOPKS) a odborné vzdělávání řídících i výkonných pracovníků subjektů hospodářské mobilizace, představitelů hospodářské sféry (dodavatelů mobilizačních dodávek), řídících i výkonných pracovníků ochraňovatelů státních hmotných rezerv a dalších právnických a podnikajících fyzických osob.

Vzdělávání probíhá formou kurzů, jejichž odborným garantem je Vysoká škola ekonomická v Praze – Institut krizového managementu.

Kurzy se pořádají na základě smlouvy mezi Správou státních hmotných rezerv a Vysokou školou ekonomickou v Praze.