Správa státních hmotných rezerv

Správa státních hmotných rezerv (SSHR), (dále jen SSHR), jako ústřední orgán státní správy, organizuje v rámci své působnosti průběžné vzdělávání státních zaměstnanců ve správních úřadech, vedoucích úředníků a úředníků územních samosprávných celků, podílejících se na přípravě a realizaci systému hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen HOPKS) a odborné vzdělávání řídících i výkonných pracovníků subjektů hospodářské mobilizace, představitelů hospodářské sféry (dodavatelů mobilizačních dodávek), řídících i výkonných pracovníků ochraňovatelů státních hmotných rezerv a dalších právnických a podnikajících fyzických osob.

Vzdělávání probíhá formou kurzů, jejichž odborným garantem je Vysoká škola ekonomická v Praze – Institut krizového managementu. Vzdělávací programy jsou akreditovány Ministerstvem vnitra podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o úřednících).

Forma vzdělávání je prezenční. Na základě upřesnění Ministerstva vnitra je možné v případě potřeby (např. po vyhlášení nouzového stavu) realizovat vzdělávací program (mimo kurzu S) akreditovaný v prezenční formě i distanční formou v podobě webináře (videokonference).

Kurzy se pořádají na základě smlouvy mezi Správou státních hmotných rezerv a Vysokou školou ekonomickou v Praze.