Základy managementu v systému hospodářských opatření pro krizové stavy a krizového řízení

Kurz Z/2017

Druh vzdělávání:

průběžné prohlubující vzdělávání

Forma:

prezenční (přednáška a seminář, panelová diskuze)

Cílová skupina:

Kurz je určen především pro pracovníky a vedoucí pracovníky státní správy, úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků a pracovníky důležitých subjektů hospodářské mobilizace a ochraňovatelů státních hmotných rezerv, kteří mají ve své kompetenci přípravu a realizaci systému hospodářských opatření pro krizové stavy.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je poskytnout širší odborný základ problematiky krizového managementu a HOPKS pro profesní a kvalifikační profil a růst výše uvedených pracovníků státní správy a úředníků územních samosprávných celků působících v oblasti řízení, plánování a zabezpečování věcných zdrojů k překonání krizových situací. Seznámit absolventy kurzu se základy managementu a ekonomiky pro jejich aplikaci na problematiku krizového managementu, HOPKS, lídrovství, kybernetické bezpečnosti a rizik při vyhodnocování ekonomické účelnosti HOPKS.

Obsah kurzu: 

4 soustředění po 32 hodinách, každé v trvání 4 dnů, celkem 128 hodin. V roce 2017 proběhlo 1. soustředění. V roce 2018 jde o pokračování kurzu, kdy proběhne 2., 3. a 4. soustředění.

 

2. soustředění: Ekonomické aspekty v hospodářských opatřeních pro krizové stavy a v krizovém řízení

řízení

Témata přednášek Počet vyučovacích hodin
Základy makroekonomie a mikroekonomie, jejich systémy řízení 16
Manažerské finanční řízení a manažerské účetnictví 8
Finanční řízení a moderní metody účetnictví 4
Závěrečný seminář k probrané problematice a vyhodnocení 4
Celkem hodin 32

Kurz je akreditován MV ČR pod č. akreditace  AK/PV – 115/2016, AK/VE – 78/2016.

 

3. soustředění: Informační podpora a energetická bezpečnost v hospodářských opatřeních pro krizové stavy a v krizovém řízení 

Témata přednášek Počet vyučovacích hodin
Úloha informačních systémů, informační a komunikační technologie (1. část) 8
Úloha informačních systémů, informační a komunikační technologie (2. část) 4
Typické problémy kybernetické bezpečnosti v rámci státu organizací, jednotlivců i kolektivů 4
Kybernetická bezpečnost, místo a poslání v kritické infrastruktuře státu 6
Energetická bezpečnost v podmínkách ČR (1. část) 2
Energetická bezpečnost v podmínkách ČR (2. část) 4
Závěrečný seminář k probrané problematice z hlediska specifik hospodářských opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení, vyhodnocení kurzu 4
Celkem hodin 32

 Kurz je akreditován MV ČR pod č. akreditace  AK/PV – 116/2016, AK/VE – 79/2016.

 

4. soustředění: Specifika krizového managementu v hospodářských opatřeních pro krizové stavy a v krizovém řízení ČR 

Témata přednášek Počet vyučovacích hodin
Specifické metody krizového managementu v podmínkách HOPKS a krizového řízení ČR – mezinárodní bezpečnostní vztahy a mezinárodní aspekty bezpečnosti 8
Specifické metody krizového managementu v podmínkách HOPKS a krizového řízení ČR – legislativní prostředí, mezinárodní humanitární právo 8
Specifické metody krizového managementu v podmínkách HOPKS a krizového řízení ČR – systém a rozvoj HOPKS 2
Specifické metody krizového managementu v podmínkách HOPKS a krizového řízení ČR – Civilní nouzové plánování NATO s výstupy a závazky pro ČR 2
Specifické metody krizového managementu v podmínkách HOPKS a krizového řízení ČR – lidský faktor a krizová komunikace v krizovém řízení 4
Praktické aplikace krizového managementu a jeho metodologie v systému krizového řízení ČR 4
Závěrečný seminář k probrané problematice z hlediska specifik      hospodářských opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení a    vyhodnocení kurzu 4
Celkem hodin 32

 Kurz je akreditován MV ČR pod č. akreditace  AK/PV – 117/2016, AK/VE – 80/2016.

Organizace kurzu:

  • počet kurzů v roce:       1 
  • doba trvání kurzu:        4 čtyřdenní soustředění (v roce 2018 proběhne pouze 2. soustředění Z – II, 3. soustředění Z – III a 4. soustředění Z – IV)
  • termíny konání:            2. soustředění:  05. 03. – 08. 03. 2018

                                               3. soustředění:  18. 06. – 21. 06. 2018

                                               4. soustředění:  17. 09. – 20. 09. 2018

  • termín podání přihlášky: kurz je určen pouze pro již přihlášené posluchače v roce 2017, kteří absolvovali 1. soustředění v roce 2017
  • počet účastníků v kurzu: 12 účastníků pro otevření kurzu
  • místo konání: areál VŠE-Jižní Město, Ekonomická 957,  Praha 4;
  • výsledek kurzu: osvědčení VŠE o absolvování kurzu, certifikované MV ČR

Předpoklad přijetí:

Vykonávání funkce spojené s problematikou krizového managementu a HOPKS, doporučení zaměstnavatele. Pro zvládnutí problematiky tohoto kurzu je potřebné absolvovat kurz A1 a A2.