Regulační opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy

Kurz R/2023 I

Druh vzdělávání: průběžné specializační vzdělávání

Forma: prezenční (přednáška a seminář)

Cílová skupina:

Kurz je určen pro státní zaměstnance (pracovníky pracovišť krizového řízení ve správních úřadech) a úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků (krajských úřadů a ostatních orgánů s krajskou územní působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.), podílejících se na přípravě a realizaci regulačních opatření v systému HOPKS.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu s regulačními opatřeními, metodikou jejich přípravy a realizace v podmínkách správních úřadů.

Doba trvání kurzu: 4 po sobě následující dny

Obsah kurzu:

  Počet vyučovacích hodin
Úvod do problematiky regulačních opatření 1
Místo a úloha regulačních opatření v systému HOPKS, zásady jejich přípravy 2
Zásady realizace regulačních opatření v podmínkách územní samosprávy, uložení povinnosti právnické a podnikající fyzické osobě k zabezpečení regulačního opatření 2
Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu 4
Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnost  Ministerstva dopravy 3
Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti Ministerstva zemědělství 2
Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti Ministerstva zdravotnictví 2
Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti České národní banky 2
Řešení konkrétní modelové situace vyhlášeného RO ve vybraném odvětví 7
Závěrečný seminář k probrané problematice regulačních opatření v systému HOPKS a specifik krizového řízení územních samosprávných celků, vyhodnocení kurzu 1
CELKEM HODIN V KURZU 26

Kurz je akreditován MV ČR pod č. akreditace AK/PV – 241/2009, AK/VE – 133/2009

Organizace kurzu:

  • počet kurzů v roce: 1
  • doba trvání kurzu: jedno čtyřdenní soustředění
  • termín konání: 11. 09. – 14. 09. 2023
  • termín podání přihlášky: nejpozději tři týdny před zahájením kurzu
  • počet účastníků v kurzu: min. 14 účastníků pro otevření kurzu
  • místo konání: areál VŠE – Jižní Město, Ekonomická 957, Praha 4
  • výsledek kurzu: osvědčení VŠE o absolvování kurzu,  certifikované MV ČR pro úředníky územních samosprávných celků

Předpoklad přijetí:

Vykonávání funkce spojené s problematikou krizového managementu, přípravou a realizací systému hospodářských opatření pro krizové stavy a souhlas zaměstnavatele.