Praktické aplikace zásad krizového řízení a HOPKS při řešení krizových situací

Kurz S/2022

Druh vzdělávání: průběžné prohlubující vzdělávání

Forma: dvoustupňová manažerská hra –  téma: „Analýza potřeby a dostupnosti věcných zdrojů k realizaci vybraných krizových situací na úrovni kraj – obec s rozšířenou působností“

Cílová skupina:
Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků podílející se na přípravě a realizaci systému HOPKS na úrovni kraje a obce s rozšířenou působností působností zařazených do krizových štábů územně samosprávných celků.

Cíl kurzu: 
Procvičit postupy při vyžadování věcných zdrojů za krizových situací s využitím informačních systému HOPKS a prakticky ověřit schopnost aplikace teoretických znalostí při řešení konkrétní situace nebo modelových problémů a případových studií s využíváním komentované zpětné vazby.

Doba trvání kurzu: 4 po sobě následující dny

Obsah kurzu:

 Obsah kurzu Počet hodin
Seznámení s cíli, metodikou a základní dokumentací manažerské hry 1
Teoretický úvod – zásady činnosti krizových štábů územně samosprávných celků, příprava rozhodnutí hejtmana /starosty ORP/ a předání praktických zkušeností z práce krizových štábů při zajišťování věcných zdrojů za krizových stavů a při cvičeních 4
Rozehry řešení modelových krizových situací  1
Samostatné řešení zadaných modelových krizových situací ve skupinách pod metodickým dohledem lektorů 10
Příprava dokladu k prezentaci řešení zadané modelové krizové situace, 4
Prezentace (dokladování) a hodnocení výsledků řešení 4
Závěrečný seminář k probrané problematice a vyhodnocení kurzu 2
Celkem hodin 26

Kurz je akreditován MV ČR pod č. akreditace AK/PV – 275/2009, AK/VE – 160/2009

Organizace kurzu:

  • počet kurzů v roce: 
  • doba trvání kurzu: jedno čtyřdenní soustředění
  • termín konání: 13. 6. – 16. 6. 2022
  • termín podání přihlášky: nejpozději tři týdny před zahájením kurzu
  • počet účastníků v kurzu: min. 14 účastníků pro otevření kurzu 
  • místo konání:  školicí středisko Správy státních hmotných rezerv, chata Gall Dolní Dvůr 21, Loc: 50°39’34.78″N, 15°39’30.56″E 
  • výsledek kurzu: osvědčení VŠE o absolvování kurzu, certifikované MV ČR pro úředníky územních samosprávných celků

Předpoklad přijetí:

Vykonávání funkce spojené s problematikou krizového managementu, přípravou a realizací systému HOPKS a souhlas zaměstnavatele.