Praktické aplikace zásad krizového řízení a HOPKS při řešení krizových situací

Kurz S/2019

Druh vzdělávání:
průběžné prohlubující vzdělávání

Forma: 
dvoustupňová manažerská hra

Cílová skupina:
Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků podílející se na přípravě a realizaci systému HOPKS na úrovni kraje a obce s rozšířenou působností.

Cíl kurzu: 
Cílem kurzu je procvičit postupy při vyžadování věcných zdrojů za krizových situací s využitím informačních systémů HOPKS a prakticky ověřit schopnost aplikace teoretických znalostí při řešení konkrétní situace nebo modelových problémů a případových studií s využíváním komentované zpětné vazby.

Obsah kurzu:
Dvoustupňová manažerská hra na téma:

„Analýza potřeby a dostupnosti věcných zdrojů k realizaci vybraných krizových situací
na úrovni kraj – obec s rozšířenou působností“.

 

V rámci kurzu bude provedeno:

 Obsah kurzu Počet hodin
seznámení s cíli, metodikou a základní dokumentací manažerské hry 1
teoretický úvod – zásady činnosti krizových štábů územně samosprávných celků, příprava rozhodnutí hejtmana /starosty ORP/ a předání praktických zkušeností z práce krizových štábů při zajišťování věcných zdrojů za krizových stavů a při cvičeních 4
rozehry řešení modelových krizových situací  3
samostatné řešení zadaných modelových krizových situací ve skupinách pod metodickým dohledem lektorů 8
příprava dokladu k prezentaci řešení zadané modelové krizové situace, 4
prezentace (dokladování) a hodnocení výsledků řešení 4
závěrečný seminář k probrané problematice a vyhodnocení kurzu 2
Celkem hodin 26

Doba trvání:  26 hodin ve čtyřech dnech

Kurz je akreditován MV ČR pod č. akreditace AK/PV – 275/2009, AK/VE – 160/2009                                                                                                                                                                              

Organizace kurzu:

  • počet kurzů v roce: 
  • doba trvání kurzu: jedno čtyřdenní soustředění
  • termín konání: 16. 9. – 19. 9. 2019
  • termín podání přihlášky: nejpozději tři týdny před zahájením kurzu
  • počet účastníků v kurzu: min. 15 účastníků pro otevření kurzu 
  • místo konání:  školicí středisko Správy státních hmotných rezerv, chata Gall Dolní Dvůr 21, Loc: 50°39’34.78″N, 15°39’30.56″E 
  • výsledek kurzu: osvědčení VŠE o absolvování kurzu, certifikované MV ČR

Předpoklad přijetí:

Vykonávání funkce spojené s problematikou krizového managementu, přípravou a realizací systému HOPKS a souhlas zaměstnavatele.