Hospodářská opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení

Kurz A1/2019

Druh vzdělávání:

průběžné specializační vzdělávání

Forma:

prezenční (přednáška a seminář)

Cílová skupina:

Kurz je určen pro státní zaměstnance (pracovníky pracovišť krizového řízení ve správních úřadech) a úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků (krajských úřadů a ostatních orgánů s krajskou územní působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, podílející se na přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) a další osoby zabezpečující úkoly HOPKS v podnikohospodářské sféře, kteří neabsolvovali žádný z kurzů k problematice HOPKS a krizového řízení, případně pro zájemce uvedených skupin osob, kteří si chtějí obnovit základní znalosti uvedené problematiky.

Cíl kurzu:

Seznámit účastníky kurzu se základními informacemi a teoretickými základy HOPKS a objasnit jejich aplikaci do praxe.

Obsah kurzu:

Počet
vyučovacích hodin
Úvod do problematiky kurzu 1
Základy krizového managementu 4
Legislativně právní základy krizového řízení ČR 4
Systém hospodářských opatření pro krizové stavy 7
Tvorba a použití státních hmotných rezerv 2
Vyžadování věcných zdrojů za krizových situací 2
Informační podpora při plánování a vyžadování civilních zdrojů 4
Závěrečný seminář k probrané problematice hospodářských opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení z hlediska specifik krizového řízení územních samosprávných celků (kraj, obec) a podniků, vyhodnocení kurzu 2
CELKEM HODIN V KURZU 26

Kurz je akreditován MV ČR pod č. akreditace  AK/PV – 23/2016, AK/VE – 15/2016

Organizace kurzu:

  • počet kurzů v roce: 2
  • doba trvání kurzu: jedno čtyřdenní soustředění
  • termíny konání: 18. 03. – 21. 03. 2019, 07. 10. – 10. 10. 2019 
  • termín podání přihlášky: nejpozději tři týdny před zahájením kurzu
  • počet účastníků v kurzu: min. 15 účastníků pro otevření kurzu
  • místo konání: školicí středisko Správy státních hmotných rezerv, chata Gall v Dolním Dvoře 21, Loc: 50°39’34.78″N, 15°39’30.56″E
  • výsledek kurzu: osvědčení VŠE o absolvování kurzu, certifikované MV ČR

V případě zájmu a plného obsazení kurzu pracovníky jednoho resortu je možné obsah kurzu účelově zaměřit na problematiku krizového řízení a HOPKS tohoto resortu.

Předpoklad přijetí:

Vykonávání funkce spojené s problematikou krizového managementu, přípravou a realizací systému hospodářských opatření pro krizové stavy a souhlas zaměstnavatele.