Kurz A2-2/2014

Aktuální otázky hospodářských opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení
Kurz je určen pro úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků (krajských úřadů a ostatních orgánů s krajskou územní působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí určených podle § 15, odst. 4, písm. a) zákona č.240/2000 Sb.) a státní zaměstnance (pracovníky pracovišť krizového řízení ve správních úřadech), podílející se na přípravě a realizaci systému HOPKS, kteří mají zájem aktualizovat své znalosti v dané problematice.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague