Kurzovné

Finanční náklady spojené s průběžným vzděláváním státních zaměstnanců ve správních úřadech, vedoucích úředníků a úředníků územních samosprávných celků a odborným vzděláváním řídících i výkonných pracovníků subjektů hospodářské mobilizace, představitelů hospodářské sféry (dodavatelů mobilizačních dodávek), řídících i výkonných pracovníků ochraňovatelů státních hmotných rezerv podílejících se na přípravě a realizaci systému HOPKS,  jsou hrazeny SSHR, bez ohledu na to, zda jde o prezenční formu nebo webinář.

Pro ostatní zájemce o kurzy jsou Institutem krizového managementu stanoveny smluvní ceny.

Náklady na stravování, ubytování a cestovní výlohy si hradí účastníci kurzů. 
Požadavky na zabezpečení ubytování  a stravování je nutno uvést v přihlášce.