Spolupráce

Na práci IKM se významnou mírou podílejí externí spolupracovníci z řad pedagogického sboru 2., 3., 4. a 5. fakulty VŠE, dále významní odborníci z dalších vysokoškolských pracovišť a ústředních správních úřadů (Úřadu vlády, ministerstva obrany, vnitra, financí, dopravy, průmyslu a obchodu, zemědělství, zdravotnictví, Správy státních hmotných rezerv, Ústavu mezinárodních vztahů MZV), představitelé podnikohospodářské sféry a další.