Institut krizového managementu

Institut krizového managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen IKM), jako pedagogické a vědeckovýzkumné pracoviště Vysoké školy ekonomické v Praze, byl zřízen Příkazem rektora VŠE č. 20/1992 ze dne 10. 3. 1992, v souladu s § 13, odst. 3, zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ke dni 1. dubna 1992.

Posláním Institutu krizového managementu je:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague