Plán kurzů hospodářských opatření pro krizové stavy – rok 2018

Stav aktualizovaný ke dni 30. 7. 2018

Pořadové číslo   Název kurzu Termín
6.  Hospodářská opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení  10. 9. – 13. 9. 2018
7.  Základy managementu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a krizového řízení – IV/2017  17. 9. – 20. 9. 2018
8.  Aktuální otázky hospodářských opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení  1. 10. – 4. 10. 2018