Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výukové kurzy

Související stránky

Hospodářská opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení – I

Průběžné specializační vzdělávání – A1

Kurz je určen pro státní zaměstnance (pracovníky pracovišť krizového řízení ve správních úřadech) a úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků (krajských úřadů a ostatních orgánů s krajskou územní působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, podílející se na přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) a další osoby zabezpečující úkoly HOPKS v podnikohospodářské sféře, kteří neabsolvovali žádný z kurzů k problematice HOPKS a krizového řízení, případně pro zájemce uvedených skupin osob, kteří si chtějí obnovit základní znalosti uvedené problematiky.

 

Aktuální otázky hospodářských opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení – I

Průběžné aktualizační vzdělávání – A2 

Kurz je určen pro úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků (krajských úřadů a ostatních orgánů s krajskou územní působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a státní zaměstnance (pracovníky pracovišť krizového řízení ve správních úřadech), podílející se na přípravě a realizaci systému HOPKS, kteří mají zájem aktualizovat své znalosti v dané problematice.

 

Regulační opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy – I

Průběžné specializační vzdělávání – v roce 2018 nebude otevřen

Kurz je určen pro státní zaměstnance (pracovníky pracovišť krizového řízení ve správních úřadech) a úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků (krajských úřadů a ostatních orgánů s krajskou územní působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.), podílejících se na přípravě a realizaci regulačních opatření v systému HOPKS.

 

Praktické aplikace zásad krizového řízení a HOPKS při řešení krizových situací

Průběžné prohlubující vzdělávání – S

Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků podílející se na přípravě a realizaci systému HOPKS na úrovni kraje a obce s rozšířenou působností.

 

 

Základy managementu v systému hospodářských opatření pro krizové stavy a krizového řízení

Průběžné prohlubující vzdělávání – Z / 2017

Kurz je určen především pro pracovníky a vedoucí pracovníky státní správy, úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků a pracovníky důležitých subjektů hospodářské mobilizace a ochraňovatelů státních hmotných rezerv, kteří mají ve své kompetenci přípravu a realizaci systému hospodářských opatření pro krizové stavy.

 

 

Základy managementu v systému hospodářských opatření pro krizové stavy a krizového řízení

Průběžné prohlubující vzdělávání – Z / 2018v roce 2018 nebude otevřen, pouze dobíhá kurz Z / 2017 (II., III. a IV. soustředění)
Kurz je určen především pro pracovníky a vedoucí pracovníky státní správy, úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků a pracovníky důležitých subjektů hospodářské mobilizace a ochraňovatelů státních hmotných rezerv, kteří mají ve své kompetenci přípravu a realizaci systému hospodářských opatření pro krizové stavy.