Základy managementu v systému hospodářských opatření pro krizové stavy a krizového řízení

Kurz Z/2016

Druh vzdělávání:

průběžné prohlubující vzdělávání

Forma:

prezenční (přednáška a seminář, panelová diskuze)

Cílová skupina:

Kurz je určen především pro pracovníky a vedoucí pracovníky státní správy, úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků a pracovníky důležitých subjektů hospodářské mobilizace a ochraňovatelů státních hmotných rezerv, kteří mají ve své kompetenci přípravu a realizaci systému hospodářských opatření pro krizové stavy.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je poskytnout širší odborný základ problematiky krizového managementu a HOPKS pro profesní a kvalifikační profil a růst výše uvedených pracovníků státní správy a úředníků územních samosprávných celků působících v oblasti řízení, plánování a zabezpečování věcných zdrojů k překonání krizových situací. Seznámit absolventy kurzu se základy managementu a ekonomiky pro jejich aplikaci na problematiku krizového managementu, HOPKS, lídrovství, kybernetické bezpečnosti a rizik při vyhodnocování ekonomické účelnosti HOPKS. Absolvování tohoto kurzu může být východiskem pro možné individuální studium MBA.

Obsah kurzu: 

4 soustředění po 32 hodinách, každé v trvání 4 dnů, celkem 128 hodin. V roce 2016 proběhlo 1. a 2. soustředění. V roce 2017 proběhne 3. a 4. soustředění.

3. soustředění: Informační podpora a energetická bezpečnost v hospodářských opatřeních pro krizové stavy a v krizovém řízení

Témata přednášek Počet vyučovacích hodin
Úloha informačních systémů, informační a komunikační technologie (1. část) 8
Úloha informačních systémů, informační a komunikační technologie (2. část) 4
Typické problémy kybernetické bezpečnosti v rámci státu                     organizací, jednotlivců i kolektivů 4
Kybernetická bezpečnost, místo a poslání v kritické infrastruktuře státu 6
Energetická bezpečnost v podmínkách ČR (1. část) 2
Energetická bezpečnost v podmínkách ČR (2. část) 4
Závěrečný seminář k probrané problematice z hlediska specifik  hospodářských opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení,  vyhodnocení kurzu 4
Celkem hodin 32

   

4. soustředění: Specifika krizového managementu v hospodářských opatřeních pro krizové stavy a v krizovém řízení ČR

Témata přednášek Počet vyučovacích hodin
Specifické metody krizového managementu v podmínkách HOPKS a krizového řízení ČR – mezinárodní aspekty. 4
Specifické metody krizového managementu v podmínkách HOPKS a krizového řízení ČR – legislativní prostředí. 4
Specifické metody krizového managementu v podmínkách HOPKS a krizového řízení ČR – systém a rozvoj HOPKS. 4
Specifické metody krizového managementu v podmínkách HOPKS a krizového řízení ČR – odvětvová specifika (1. část). 4
 Specifické metody krizového managementu v podmínkách HOPKS a krizového řízení ČR – odvětvová specifika (2. část). 4
 Specifické metody krizového managementu v podmínkách HOPKS a krizového řízení ČR – lidský faktor a krizová komunikace. 4
 Praktické aplikace krizového managementu a jeho metodologie v systému krizového řízení ČR. 4
Závěrečný seminář k probrané problematice z hlediska specifik hospodářských  opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení a vyhodnocení kurzu. 4
 Celkem hodin  32

  Organizace kurzu:

 

Předpoklad přijetí:

Vykonávání funkce spojené s problematikou krizového managementu a HOPKS, doporučení zaměstnavatele. Pro zvládnutí problematiky tohoto kurzu je potřebné absolvovat kurz A1 a A2.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague