Regulační opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy

Kurz R/2017

Druh vzdělávání:
průběžné specializační vzdělávání

Forma:

prezenční (přednáška a seminář)

Cílová skupina:

Kurz je určen pro státní zaměstnance (pracovníky pracovišť krizového řízení ve správních úřadech) a úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků (krajských úřadů a ostatních orgánů s krajskou územní působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.), podílejících se na přípravě a realizaci regulačních opatření v systému HOPKS.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu s regulačními opatřeními, metodikou jejich přípravy a realizace v podmínkách správních úřadů.

Obsah kurzu:

  Počet
vyučovacích
hodin
Úvod do problematiky regulačních opatření 1
Místo a úloha regulačních opatření v systému HOPKS, zásady jejich přípravy 2
Zásady realizace regulačních opatření v podmínkách územní samosprávy, uložení povinnosti právnické a podnikající fyzické osobě k zabezpečení regulačního opatření 2
Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti ministerstva průmyslu a obchodu 6
Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnost  ministerstva dopravy 5
Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti ministerstva zemědělství 2
Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti ministerstva zdravotnictví 2
Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti České národní banky 2
Závěrečná beseda k probrané problematice regulačních opatření v systému HOPKS a specifik krizového řízení územních samosprávných celků, vyhodnocení 4
CELKEM HODIN V KURZU 26

Kurz je akreditován MV ČR pod č. akreditace AK/PV – 241/2009, AK/VE – 133/2009

Organizace kurzu:

Předpoklad přijetí:

Vykonávání funkce spojené s problematikou krizového managementu, přípravou a realizací systému hospodářských opatření pro krizové stavy a souhlas zaměstnavatele.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague