Fenomény ekonomiky a krizového managementu na počátku 21. století

Kurz A4

Druh vzdělávání:

průběžné prohlubující vzdělávání

  Kurz v roce 2016 nebude zahájen.  

 

Forma:

prezenční (přednáška a seminář, panelová diskuze)

Cílová skupina:

Kurz je určen především pro pracovníky a vedoucí pracovníky státní správy, úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků a pracovníky důležitých subjektů hospodářské mobilizace a ochraňovatelů státních hmotných rezerv, kteří mají ve své kompetenci přípravu a realizaci systému hospodářských opatření pro krizové stavy.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je poskytnout širší odborný základ problematiky krizového managementu a HOPKS, aktualizovat dříve získané informace v různých kurzech z hlediska fenoménů ekonomiky a krizového managementu na počátku 21. století, zajistit schopnost správné orientace v současných trendech a dalším vývoji v dané oblasti v rámci EU (NATO) a umožnit jejich správné pochopení a aplikaci do praxe.

Obsah kurzu: 6 soustředění, každé v trvání 3 dnů, přičemž v roce 2014 proběhla 2 soustředění.

Podrobný popis ve formátu PDF

Celkem hodin v kurzu: 96

Akreditace: Kurz je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve třech blocích, které mohou být realizovány jako samostatné kurzy:

Organizace kurzu:

Předpoklad přijetí:

Vykonávání funkce spojené s problematikou krizového managementu a HOPKS, doporučení zaměstnavatele. Pro zvládnutí problematiky tohoto kurzu je vhodné absolvovat kurz A1 a A2.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague