Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Fenomény ekonomiky a krizového managementu na počátku 21. století

Kurz A4

Druh vzdělávání:

průběžné prohlubující vzdělávání

  Kurz v roce 2016 nebude zahájen.  

 

Forma:

prezenční (přednáška a seminář, panelová diskuze)

Cílová skupina:

Kurz je určen především pro pracovníky a vedoucí pracovníky státní správy, úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků a pracovníky důležitých subjektů hospodářské mobilizace a ochraňovatelů státních hmotných rezerv, kteří mají ve své kompetenci přípravu a realizaci systému hospodářských opatření pro krizové stavy.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je poskytnout širší odborný základ problematiky krizového managementu a HOPKS, aktualizovat dříve získané informace v různých kurzech z hlediska fenoménů ekonomiky a krizového managementu na počátku 21. století, zajistit schopnost správné orientace v současných trendech a dalším vývoji v dané oblasti v rámci EU (NATO) a umožnit jejich správné pochopení a aplikaci do praxe.

Obsah kurzu: 6 soustředění, každé v trvání 3 dnů, přičemž v roce 2014 proběhla 2 soustředění.

Podrobný popis ve formátu PDF

Celkem hodin v kurzu: 96

Akreditace: Kurz je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve třech blocích, které mohou být realizovány jako samostatné kurzy:

 • 1. a 2. soustředění pod č. akreditace  AK/PV – 359/2008 pro úředníky a pod č. akreditace AK/VE – 171/2008 pro vedoucí úředníky územních samosprávných celků.
 • 3. a 4. soustředění pod č. akreditace  AK/PV – 360/2008 pro úředníky a pod č. akreditace AK/VE – 172/2008 pro vedoucí úředníky územních samosprávných celků.
 • 5. a 6. soustředění pod č. akreditace  AK/PV – 361/2008 pro úředníky a pod č. akreditace AK/VE – 173/2008 pro vedoucí úředníky územních samosprávných celků.

Organizace kurzu:

 • počet kurzů v roce: Kurz v roce 2016 neprobíhá
 • doba trvání kurzu: 4 třídenní soustředění
 • termín konání:
  • nekoná se 
 • termín podání přihlášky: přihlášky nezasílat, seznam účastníků je znám z 1. soustředění,
 • počet účastníků v kurzu: min. 15 účastníků pro otevření kurzu
 • místo konání:
  •  areál VŠE – Jižní Město, Ekonomická 957, Praha 4
  • školicí středisko Správy státních hmotných rezerv Gall v Dolním Dvoře 21, Loc: 50°39’34.78″N, 15°39’30.56″E
 • výsledek kurzu: osvědčení VŠE o absolvování kurzu

Předpoklad přijetí:

Vykonávání funkce spojené s problematikou krizového managementu a HOPKS, doporučení zaměstnavatele. Pro zvládnutí problematiky tohoto kurzu je vhodné absolvovat kurz A1 a A2.