Aktuální otázky hospodářských opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení

Kurz A2/2023 I

Druh vzdělávání:

průběžné aktualizační vzdělávání

Forma:

prezenční (přednáška, seminář, panelová diskuze)

Cílová skupina:

Kurz je určen pro úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků (krajských úřadů a ostatních orgánů s krajskou územní působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a státní zaměstnance (pracovníky pracovišť krizového řízení ve správních úřadech), podílející se na přípravě a realizaci systému HOPKS, kteří mají zájem aktualizovat své znalosti v dané problematice.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je poskytnout aktuální informace v oblasti HOPKS a krizového řízení a objasnit jejich praktickou aplikaci.

Doba trvání kurzu: 4 po sobě následující dny

Obsah kurzu:

Počet vyučovacích hodin
Aktuální stav legislativně-právních základů krizového řízení ČR a fungování bezpečnostního systému ČR 2
Aktuální stav rozpracovanosti základních dokumentů a metodik systému HOPKS.
Zpracování plánu nezbytných dodávek, hlavní problémy a způsoby jejich řešení
4
Aktuální stav a problematika HOPKS a KM v resortu Ministerstva vnitra v systému civilního nouzového a havarijního plánování 4
Zásady krizové komunikace 2
Struktura veřejných financí, základní principy rozpočtových pravidel s důrazem na zásady a aktuální možnosti financování opatření k řešení krizových situací 2
Problematika a aktuální stav HOPKS a KM ve třech resortech (výběrem z obrany, dopravy, průmyslu a obchodu, zdravotnictví, zemědělství nebo SSHR) 6
Aktuální stav a problematika HOPKS a KM v oblasti IS krizového řízení 2
Příprava na řešení stavu ropné nouze vyplývajících z Plánu opatření při ropné nouzi 2
Závěrečný seminář k probrané problematice k aktuálním problémům HOPKS a specifik KM územních samosprávných celků (kraj, obec), vyhodnocení kurzu 2
CELKEM HODIN V KURZU 26

Kurz je akreditován MV ČR pod č. akreditace AK/PV – 21/2016, AK/VE – 13/2016

Organizace kurzu:

  • počet kurzů v roce: 2
  • doba trvání : čtyřdenní soustředění
  • termíny konání: 15. 5. – 18. 5. 2023 (Gall), 16. 10. – 19. 10. 2023 (Gall)
  • termín podání přihlášky: nejpozději tři týdny před zahájením kurzu
  • počet účastníků v kurzu: min. 14 účastníků pro otevření kurzu
  • místo konání: školicí středisko Správy státních hmotných rezerv, chata Gall,  Dolní Dvůr 21, Loc: 50°39’34.78″N, 15°39’30.56″E
 • výsledek: osvědčení VŠE o absolvování kurzu, certifikované MV ČR pro úředníky územních samosprávných celků

Předpoklad přijetí:

Vykonávání funkce spojené s problematikou krizového managementu, přípravou a realizací systému hospodářských opatření pro krizové stavy a souhlas zaměstnavatele. Vzhledem k obsahu kurzu je potřebné absolvovat předem kurz A1, na který kurz A2 navazuje, případně lze absolvovat kurz A2 opakovaně.