Základy managementu v systému hospodářských opatření pro krizové stavy a krizového řízení – 2017

Kurz Z/2017

Druh vzdělávání:

průběžné prohlubující vzdělávání

Forma:

prezenční (přednáška a seminář, panelová diskuze)

Cílová skupina:

Kurz je určen především pro pracovníky a vedoucí pracovníky státní správy, úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků a pracovníky důležitých subjektů hospodářské mobilizace a ochraňovatelů státních hmotných rezerv, kteří mají ve své kompetenci přípravu a realizaci systému hospodářských opatření pro krizové stavy.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je poskytnout širší odborný základ problematiky krizového managementu a HOPKS pro profesní a kvalifikační profil a růst výše uvedených pracovníků státní správy a úředníků územních samosprávných celků působících v oblasti řízení, plánování a zabezpečování věcných zdrojů k překonání krizových situací. Seznámit absolventy kurzu se základy managementu a ekonomiky pro jejich aplikaci na problematiku krizového managementu, HOPKS, lídrovství, kybernetické bezpečnosti a rizik při vyhodnocování ekonomické účelnosti HOPKS. Absolvování tohoto kurzu může být východiskem pro možné individuální studium MBA.

Obsah kurzu: 

4 soustředění po 32 hodinách, každé v trvání 4 dnů, celkem 128 hodin. V roce 2017 proběhne 1. soustředění, v roce 2018 proběhnou 3 soustředění.

1. soustředění: Naplňování manažerských funkcí a rolí v hospodářských opatřeních pro krizové stavy a v krizovém řízení

řízení

Témata přednášek Počet vyučovacích hodin
Management a jeho funkce, pojetí a význam „lídrovského“ vedení lidí  a další kritické faktory úspěšnosti organizace. 12
Tvorba moderních strategií, organizačních struktur, řízení a hodnocení procesů. 8
Pojetí rizik a neurčitosti v manažerské práci, náklady spojené se změnou rizikových situací a vyhodnocování ekonomické účelnosti vynakládaných prostředků. 8
Závěrečný seminář k probrané problematice a vyhodnocení 4
Celkem hodin 32

   

  Organizace kurzu:

Předpoklad přijetí:

Vykonávání funkce spojené s problematikou krizového managementu a HOPKS, doporučení zaměstnavatele. Pro zvládnutí problematiky tohoto kurzu je potřebné absolvovat kurz A1 a A2.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague