Termíny

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Aktuální otázky hospodářských opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení

Kurz A2/2017 

Druh vzdělávání:

průběžné aktualizační vzdělávání

Forma:

prezenční (přednáška, seminář, panelová diskuze)

Cílová skupina:

Kurz je určen pro úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků (krajských úřadů a ostatních orgánů s krajskou územní působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a státní zaměstnance (pracovníky pracovišť krizového řízení ve správních úřadech), podílející se na přípravě a realizaci systému HOPKS, kteří mají zájem aktualizovat své znalosti v dané problematice.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je poskytnout aktuální informace v oblasti HOPKS a krizového řízení a objasnit jejich praktickou aplikaci.

Obsah kurzu:

Počet vyučovacích hodin
Aktuální stav legislativně-právních základů krizového řízení ČR a fungování bezpečnostního systému ČR 2
Příprava na řešení stavu ropné nouze 2
Aktuální stav rozpracovanosti základních dokumentů a metodik systému HOPKS, hlavní problémy a způsoby jejich řešení 4
Aktuální stav a problematika HOPKS a KM v resortu vnitra v systému civilního nouzového a havarijního plánování 4
Zásady krizové komunikace 2
Struktura veřejných financí, základní principy rozpočtových pravidel s důrazem na zásady a aktuální možnosti financování opatření k řešení krizových situací 2
Problematika a aktuální stav HOPKS a KM v resortu průmyslu a obchodu 2
Problematika a aktuální stav HOPKS a KM v resortu dopravy 2
Aktuální stav a problematika HOPKS a KM v oblasti IS krizového řízení 4
Závěrečný seminář k probrané problematice k aktuálním problémům HOPKS a specifik KM územních samosprávných celků (kraj, obec) 2
CELKEM HODIN V KURZU 26

Kurz je akreditován MV ČR pod č. akreditace AK/PE – 148/2009, AK/VE – 79/2009

Organizace kurzu:

  • počet kurzu v roce: 2
  • doba trvání : jedno čtyřdenní soustředění
  • termín konání: 10. 04. – 13. 04. 2017, 09. 10. – 12. 10. 2017  (v případě převisu poptávky bude řešena možnost dalšího termínu)
  • termín podání přihlášky: nejpozději tři týdny před zahájením kurzu
  • počet účastníků v kurzu: min. 15 účastníků pro otevření kurzu
  • místo konání: školicí středisko Správy státních hmotných rezerv, chata Gall, Dolní Dvůr 21, Loc: 50°39’34.78″N, 15°39’30.56″E
  • výsledek: osvědčení VŠE o absolvování kurzu

Předpoklad přijetí:

Vykonávání funkce spojené s problematikou krizového managementu, přípravou a realizací systému hospodářských opatření pro krizové stavy a souhlas zaměstnavatele. Vzhledem k obsahu kurzu je potřebné absolvovat předem kurz A1, na který kurz A2 navazuje, případně absolvovat kurz A2 v minulých letech